طراحی ساده ی خانه ای با مساحت 290 متر مربع در مکزیک

 

 1

این ساختمان در همسایگی با امکانات اجتماعی مردم با در آمد متوسط قرار گرفته است .این پروژه به صورت جدا وهماهنگ با بافت منطقه ساخته شده است .

3

 

ترکیب فاصله ای خانه حاصل بازیابی خانه ی دو طبقه ای موجود می باشد که در این حالت از اسکلت ساختمان قبلی دوباره استفاده شده و پیکربندی شده است .

 

4

 

 

بعد از دسترسی خانه ای جاودانه و خانه ای هماهنگ با اطراف هم در مصالح و هم در تناسبات می یابیم .سپس پوسته ای مشبک را بر پایه ی عناصر پیش ساخته همه به رنگ سفید با رگه هایی از رنگ زرد آهویی بنا کردیم به صورتی که مشبک همه ساختمان را محافظت می کند و نور خورشید را برای محیط های زندگی تنظیم می نماید .

 

5

 

 

در هر سه طبقه پروژه یک آپارتمان تعریف شده است .دسترسی از طریق یک کف پوش چوبی با دیوار سبز در کنار آن می باشد که اینها فرد را به هسته ی مسیر حرکت راهنمایی میکند.

2

 

4

 

در داخل ما یک به یک سالن ها را می یابیم.ساختمان طرحی سنتی دارد . نشیمن و ناهار خوری ، آشپزخانه و فضاهای خدمات و دو اتاق خواب در عقب که به صورت طبیعی از طریق حیاط پشتی تهویه و نوردهی می شوند.

8

9

 

1213

14

 

1515

17

 

منبع : سایت  www.archdaily.com