چاپ ششم کتاب معماری معاصر ایران منتشر شد
-این کتاب به عنوان کتاب شایسته تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل بهار 1388 شناخته شده است.
-مهندس امیر بانی مسعود از میان نویسندگان کتب معماری و شهرسازی در سال های 1389-1387 با نگارش این کتاب موفق به دریافت تندیس قلم سیمین اولین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی گردیده اند.

محور اصلی بحث این کتاب نحوه‌ی مواجهه­ ی ما ایرانیان با عالم جدید و تأثیر آن در معماری ایران، از دوره ­ی قاجار تا سه دهه ‌بعد از انقلاب اسلامی، است. لذا در این اثر از نحوه‌ی رویارویی ما با عالم جدید سخن به میان می‌آید، یعنی چگونه با تجدد مواجه شدیم و به تأمل در باب کدام یک از مفاهیم و مقولات جدید پرداختیم، و چون تاریخ معماری معاصر از زاویه ­ی تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار می‌گیرد، از شرح وقایع و حوادث تاریخی متعدد خودداری شده و فقط به برخی از جریان‌های مهم اجتماعی، که از جهت طرح اندیشه‌های جدید اهمیت بسزایی دارند، پرداخته شده است.

لذا، مباحث مطرح شده در پنج شاخه­ ی کلی جمع‌ بندی شده است: آشنایی ایرانیان با مباحث غربی در دوره‌ی قاجار – عمدتاً شامل شکل‌گیری مدرنیته­ ی ایرانی در بستر اجتماعی و فرهنگی – ، معماری دوره‌ی قاجار، معماری دوره‌ی پهلوی اول، معماری دوره‌ی پهلوی دوم، و معماری بعد از انقلاب اسلامی.