امروزه طراحی دکوراسیون فضای مطب ها و مجتمع های پزشکی به امری حرفه ایی تبدیل شده است که توسط تیمی از طراحان صنعتی و معماران همراه با مشاوره روانشناسان صورت میگیرد. در مطبی که در بالا ملاحظه می کنید مربوط به یک پزشک و دندانپزشک در شهر اصفهان می باشد در فضای انتظار این مطب سعی بر آن بوده است که از استرس مراجعین کاسته شده و باعث تشویق آنها به مراجعات بعدی می گردد در طراحی این قسمت از گل رز الهام گرفته شده و از رنگ و فرم آن در همه ی قسمت های فضای انتظار استفاده نموده ایم تا طراوت و شادابی را به فضای مطب القا کنیم . اما در قسمت اتاق پزشکان علاوه بر در نظر گرفتن مسائل آرگونومی علایق پزشکان را در اولویت طراحی قرار داده ایم تا آرامش بیشتر و بهره وری بالاتر را تجربه کنند.