این عکس ها مربوط به بازدید از محل خانه خانم فروتن می باشد که در روز شنبه 23 بهمن 95 انجام گرفته است.بازسازی این خانه توسط استودیو آرانو طراحی شده و اجرای آن نیز توسط عوامل اجرایی این شرکت انجام گرفته است.