همایش اهدای جوایز مسابقه طراحی معماری بیمارستان امید اصفهان با حضور خیرین و متخصصین معماری ایران